Potrzeba budowania wspólnoty

KS. BP KRZYSZTOF NITKIEWICZ PRZEWODNICZĄCY RADY EPISKOPATU DS. EKUMENIZMU BISKUP DIECEZJALNY SANDOMIERSKI

Podczas wizyty „ad limina Apostolorum”, po raz pierwszy mieliśmy okazję osobistego kontaktu z Następcą św. Piotra. To spotkanie wywarło na mnie ogromne wrażenie. Myślę przede wszystkim o bardzo pokornej postawie Ojca Świętego, który zadawał pytania i z uwagą wysłuchiwał każdego z rozmówców. Kiedy mówiło się o trudnych sprawach, wówczas na jego twarzy rysowało się autentyczne przejęcie. Z kolei cieszył się naszymi osiągnięciami, zaznaczając od razu, że to co jest nie może działać uspokajająco. Był bardzo otwarty i spontaniczny w swoich słowach i gestach. Zachęcił do konkretnych działań, ale jeszcze bardziej do modlitwy i zaufania Bogu. Już sam jego styl, postawa, stanowią dla nas wielkie wyzwanie. Podczas spotkania z biskupami Papież wyraził uznanie dla działalności Kościoła w Polsce. Jednocześnie podkreślił potrzebę nieustannej troski o powołania, o stałą formację księży, apelował o wsparcie rodzin w ich misji wychowawczej oraz wskazał na konieczność odpowiedniego wychowania młodego pokolenia Polaków.(…) Spotkania te były więc z jednej strony swego rodzaju podsumowaniem naszej pracy duszpasterskiej, a zarazem sposobnością do wyjaśnienia wielu kwestii oraz okazją do wzajemnego poznania, do czego zachęca Ojciec Święty, podkreślając potrzebę budowania większej wspólnoty i więzi wewnątrz Kościoła.

Fragment komentarza po wizycie polskich biskupów „ad limina Apostolorum”, 9 II 2014 r.

Comments are closed.