Słowa Życia

NIEDZIELA: Kpł 19,1–2.17–18; 1 Kor 3,16–23; Mt 5,38–48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Rozważanie

Zasadniczo dobrze rozumiemy powagę miłości w ludzkim życiu. Intuicyjnie wyczuwamy jej wartość. Zarazem jednak wchodzimy w kompromisy, które sprawiają, że poszczególne osoby, grupy osób – i to nieraz niemałe – jakby wyłączamy z obszaru miłości, tworząc coś na kształt wyjątków, gdzie obowiązują inne rozwiązania. Tymczasem Jezus pozostaje nieustępliwie twardy: w miłości nie ma wyjątków. Nie może być nawet jednego człowieka, któremu by uczeń Chrystusa odmówił miłości. Choć otwartym pozostaje pytanie: jak to zrobić?…

rs

Comments are closed.