Wsłuchać się w głos Ojca Świętego

Ojciec Święty Franciszek przekazał nam wiele
ważnych i wskazujących drogę duszpasterstwa w Polsce słów. Zauważa wielkie wysiłki Kościoła w Polsce i w swoim przesłaniu dzieli się refleksją po spotkaniu z wszystkimi pięcioma grupami biskupów z Polski. Widać, że ma dobre rozeznanie, doskonałą pamięć. Pozostaje nam wsłuchać się w głos Ojca Świętego, głos kardynałów z poszczególnych dykasterii, żeby rozpocząć z nowym zapałem świadectwo Ewangelii w Polsce. Chodzi o to, żebyśmy próbowali być coraz wierniejsi tym wskazaniom i wyzwaniom, które choć niekiedy są trudne do przyjęcia przez współczesny świat, ale ten świat jest przecież po to, żeby go kochać, podnosić wzwyż, zachęcać do refleksji nad zrealizowaniem człowieczeństwa odkupionego przez Chrystusa. Zachęcamy do tego, żeby jeszcze więcej zauważać jego dobrych słów, bo papież Franciszek to jest wielka, bogata osobowość. Moim zdaniem, autentyzm Papieża jest bardzo potrzebny na dzisiejsze czasy.

Fragment wypowiedzi podczas briefingu po spotkaniu Ojca Świętego Franciszka z polskimi biskupami, 7 II 2014 r.

Comments are closed.