Pasterskie nauczanie

Solidarność z narodem ukraińskim

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Wydarzenia ostatnich tygodni w Kijowie i w wielu miastach na Ukrainie wstrząsnęły opinią publiczną w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Fala przemocy na Majdanie Kijowskim spowodowała odruch solidarności z narodem ukraińskim i spontaniczne wezwanie do modlitwy. Solidarność jest odruchem serca z każdym człowiekiem, który cierpi z powodu niesprawiedliwości i gwałtu. W naszych sercach, przepełnionych bólem i współcierpieniem z tymi, którzy stracili swoich najbliższych, rodzi się modlitwa do Boga o pokój i zgodę braterską. Odwołujemy się do wartości chrześcijańskich, które od stuleci są obecne na ziemi kijowskiej, będącej „kolebką chrześcijaństwa w Europie Wschodniej”. Ukraina ponad tysiąc lat temu stała się miejscem, gdzie została zaszczepiona wiara chrześcijańska. Od wieków w Kijowie rozbrzmiewają słowa Chrystusa, wyrażane przez modlitwę liturgii wschodniej, które zachęcają do miłości i przebaczenia. Wszyscy wierzący w Boga jesteśmy wezwani przez naszego Mistrza do odrzucenia wszelkiej formy przemocy i kultywowania miłości wzajemnej.

Fragment słowa Metropolity Krakowskiego na wprowadzenie do
Mszy św. o pokój na Ukrainie, Bazylika Mariacka, 23 II 2014 r.

Comments are closed.