Pasterskie nauczanie

 Bądźcie blisko dzieci

Oto poznańska wspólnota karmelitów bosych, a wraz z nimi cała Archidiecezja Poznańska, poczuwając się do wdzięczności za troskliwą opiekę św. Józefa przez blisko 400 lat w tym świętym miejscu, pragnie oddać mu cześć, ozdabiając jego wizerunek koroną chwały. (…) Zadanie wychowania powierzone Józefowi wymagało od niego najwyższej doskonałości moralnej, która znajduje wytłumaczenie w jego niezgłębionym życiu wewnętrznym. Misja Józefa uczy nas, że ojciec to ten, kto nie opuszcza matki swoich dzieci, kto nie opuszcza swoich dzieci, kto troszczy się o dom bez lęku, kto nie boi się trudów i odpowiedzialności, kto mężnie znosi krzyże. Proszę ojców, by byli blisko dzieci. One was potrzebują, potrzebują waszej obecności, bliskości i miłości. Bądźcie opiekunami ich rozwoju w mądrości i łasce, opiekunami ich drogi życiowej. Bycie ojcem to coś więcej niż zapewnienie utrzymania i dachu nad głową. Bycie ojcem to nade wszystko opieka psychiczna, moralna i religijna. Wychowanie nie polega na narzucaniu się dziecku i wyręczaniu go w rozwoju własnej osobowości, ale na stworzeniu ram i środowiska dla rozwoju.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji koronacji cudownego wizerunku św. Józefa, kościół oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu, 23 III 2014

Comments are closed.