Tydzień liturgiczny

CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 31 III – 5 IV 2014

PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU: 7–12 IV 2014

Dn 13,41–62; J 8,1–11

Słowo Boże: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. I pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku… Są takie chwile i są takie sytuacje, gdy ocena innych jest koniecznością. Zwykle czynimy to jakby mimowolnie, bez zastanowienia, a wtedy bywa, że padające zdania są jednostronne, przesadzone, może nawet złośliwe i podszyte negatywnymi emocjami. I przed taką postawą ostrzega nas Jezus. Czyni to skutecznie, bo każe pomyśleć o naszym grzechu, a to musi uczyć powściągliwości.

Modlitwa dnia: Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem; spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie i w ten sposób przygotowali się do przyjęcia w chwale niebieskiej.

Wtorek

Lb 21,4–9; J 8,21–30

Słowo Boże: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jezus odkrywa najgłębszą jedność swych pragnień z pragnieniami Ojca. To świadectwo ma moc przemiany ludzkich serc. Ewangelista stwierdza, że wielu uwierzyło w Jezusa właśnie wówczas, gdy Zbawiciel ukazał swe zjednoczenie z Ojcem i zaufanie w Nim pokładane. I my również, pogłębiając zaufanie do Boga, mamy szansę pociągnąć ludzkie serca do wiary.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych czasach lud Tobie służący wzrastał w liczbę i zasługi.

Środa

Dn 3,14–20.91–92.95; J 8,31–42

Słowo Boże: Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. Co dopiero uwierzyli, by za chwilę odrzucić Jego świadectwo. Dlaczego tak się dzieje? Bo Jezus odsłania zniewolenie ludzkich serc. Przywiązani do grzechu, stali się niewolnikami.A jako niewolnicy nie mogą postąpić inaczej, jak zniszczyć niewygodnego świadka. Rozwiązanie tylko pozornie skuteczne. Czy nie lepiej przyznać się, żeśmy niewolnikami nawyków? Tu zawsze trzeba odważnej decyzji.

Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie, oświeć serca Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę, i łaskawie wysłuchaj ich prośby.

Czwartek

Rdz 17,3–9; J 8,51–59

Słowo Boże: Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Czytali pisma, a jednak nie poznali Pana. Pobłądzili. Mimo że studiowali więcej niż inni, nie poznali swego Stwórcy wystarczająco głęboko, by rozpoznać Jego Syna. Zaniedbanie poznawania Ojca zawsze narażać będzie na niebezpieczeństwo błądzenia, bo wówczas łatwo własne upodobania, własne pomysły nazwać wolą Boga. Stąd już tylko krok do grzechu. Może nawet zbrodni.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo.

Piątek

Jr 20,10–13; J 10,31–42

Słowo Boże: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?”. Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. Jeszcze nie godzina śmierci Syna Bożego, jeszcze nie nadeszła pełnia czasu. Bóg ma swoje plany i mimo iż możemy ulec wrażeniu, że coś dzieje się jakby poza Bogiem, wbrew Bogu, to spojrzenie na oskarżenia faryzeuszów musi nas nauczyć, że nic nie dzieje się bez udziału Stwórcy. A skoro tak, to nie poddawajmy się zwątpieniu, widząc sytuacje, które niepokoją i wywołują poczucie bezradności.

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, w które popadliśmy wskutek naszej słabości.

Sobota

Ez 37,21–28; J 11,45–57

Słowo Boże: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród… Kajfasz rozumiał swe słowa w kontekście politycznym. Ale Kajfasz przede wszystkim był kapłanem i sytuację swego narodu oraz działanie Jezusa winien był czytać w świetle wiary. Choć precyzyjnie ujął sens Jezusowej śmierci jako ofiary za wielu, nic nie zrozumiał. Wydarzenia mają sens polityczny, społeczny, ekonomiczny, ale nie zapominajmy, że mają też wymiar religijny. Nade wszystko.

Modlitwa dnia: Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi, wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś, i udziel mocy swoim katechumenom i ochrzczonym.

Comments are closed.