Pasterskie nauczanie

Iskra Miłosierdzia

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Drogie siostry, drodzy bracia (…) „Trzeba iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia”. Nawiązujemy do tych słów dzisiaj, a więc w dniu, w którym płomień nazwany Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia rozpocznie rozprzestrzeniać się po całej naszej polskiej ziemi, by dotrzeć do naszych diecezji, wspólnot parafialnych i rodzin. Ten płomień dotrze również do Wiecznego Miasta i znajdzie się przy ołtarzu podczas Mszy świętej kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Pawła II. (…) Jan Paweł II nosił w sobie światło, bo żył w głębokiej przyjaźni z Chrystusem, „światłością świata”. Karol Wojtyła od wczesnej młodości poszedł za Mistrzem, utożsamił się z Nim i z Jego Ewangelią. Otworzył się na przyjęcie Bożego światła, przyjął je, dlatego promieniował nim. W tym tkwił sekret jego fascynującej osobowości, jego niezmordowanej służby Bogu i Kościołowi, człowiekowi i światu. On nie żył dla siebie. On był człowiekiem dla innych. Jan Paweł II nosił w sobie Bożą iskrę, i dlatego innych inspirował, zapalał, porywał, mobilizował, angażował.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 30 III 2014

Comments are closed.