Tydzień liturgiczny

WIELKI TYDZIEŃ 13 – 19 IV 2014

Wielki Poniedziałek

Iz 42, 1–7; J 12,1–11

Słowo Boże: Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku narodowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. W domu Łazarza zapach narodowego olejku wypełnił każdy zakamarek i objął wszystkich domowników. Był symbolem wiary Marii. Ta kobieta swą wiarą stała się dla Jezusa ukojeniem na czas męki. Swą wiarą wypełniając cały dom, ogarnęła wszystkich domowników i wniosła bezpieczeństwo, i obdarzyła pokojem. I jeszcze rozradowała Boga. Wiara kobiety. Wiara każdego człowieka – ileż może uczynić…Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy, daj nam nowe życie przez zasługi męki Twojego Jedynego Syna.

Wtorek

Słowo Boże: Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”. Odpowiedział mu Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. Spontaniczna deklaracja Piotra to odruch szczerego serca. I jest to zawsze cenny składnik naszej postawy wobec Boga. Uczucie rozpala serce większym żarem miłości. Lecz nie można na nim poprzestać, jest niestałe. Potrzebne jest także nawrócenie. A to wymaga zawsze pokory. Gorliwemu Piotrowi zabrakło pokory, nieodzownej towarzyszki człowieka postępującego drogą wiary.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria Męki Pańskiej, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie.

Środa

Iz 50,4–9a; Mt 26,14–25

Słowo Boże: A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?”. On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi…”. Łatwo potępić Judasza, siebie milcząco usprawiedliwiając. A przecież jego zdrada to nic innego, jak nasze zdrady ukazane poniekąd przez powiększające szkło. I wtedy widać każdy szczegół, każdą niegodziwość naszego działania i myślenia. Przede wszystkim widać, że miłość została nadużyta, sprofanowana, odrzucona. Bo pocałunkiem – znakiem miłości – zdradzono Zbawiciela-Miłość.

Modlitwa dnia: Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli.

Czwartek

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

Wj 12,1–8.11–14; 1Kor 11,23–26; J 13,1–15

Słowo Boże: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?… Jeżeli więc Ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Nasz Pan stanął jak niewolnik i trudził się jak sługa. Jest przewodnikiem w miłości, służbie, bezinteresowności, pokorze. Ta lekcja jest dla każdego: dla ojca, matki i dziecka, dla samotnego, zdrowego i chorego. Dla przedszkolaka i starca, który za chwilę zakończy życie. Bo nie może być tak, że tylko jedni dają, inni zaś biorą. Każdy daje i każdy może otrzymać. Bo każdemu daje Bóg, by innych wzbogacić.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia.

Piątek

Iz 52,13–53,12; Hbr 4,14–16; 5,7–9; J 18,1 – 19,42

Słowo Boże: Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! Spojrzenie na krzyż, gdziekolwiek się on znajduje, to zawsze wołanie, by nie zmarnować łaski odkupienia. Spojrzenie na krzyż to wezwanie, by pójść kolejny krok dalej na drodze miłości ku prawdzie. By umieć odróżnić, co jest klęską, a co zwycięstwem. Co sukcesem na chwilę, co trwałą zdobyczą. Umieć odróżnić, co świeci blaskiem odbitym, a co jest prawdziwym źródłem światła. Modlitwa dnia: Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn, Jezus Chrystus, ustanowił paschalne misterium przelewając krew swoją.

Sobota

MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ W WIELKĄ NOC
Mt 28,1–10

Słowo Boże: A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Usłyszały radosne „Witajcie”. Szły smutne, a Ktoś powitał je w nowym świecie: to był już początek nowego świata, gdzie łaska pokonała grzech, życie starło śmierć. Nie wiedząc kiedy, weszły do nowego świata. I my wejdźmy do tego świata bez ociągania, z radością. Wejdźmy mocą wiary w Zmartwychwstałego. Nowy świat jest tuż obok, otwiera go nasza wiara w Zmartwychwstałego.

Modlitwa dnia: Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem Zmartwychwstania Pańskiego, wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele, służyli Tobie z całkowitym oddaniem.

Comments are closed.