Proszę was o to

Raduj się Kościele!

Raduj się Polsko!

Doczekaliśmy bowiem chwili kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka. Ta radość jest dziś jeszcze większa, bo dzięki decyzji papieża Franciszka otrzymujemy dziś także drugiego pośrednika w Niebie – Jana XXIII. Ci wielcy ludzie spotkali się w Watykanie. Obaj byli następcami św. Piotra, obaj bardzo kochali Matkę Bożą, zwłaszcza tę z Jasnej Góry. Choć różnymi drogami i w różnym czasie, obaj doszli do świętości i dziś pokazują nam, że świętość jest możliwa także tu i teraz.

Trzeba tylko nad tym pracować i starać się. Jak bardzo zależało na świętości Janowi XXIII, można zobaczyć, czytając jego „Dziennik duszy”, który prowadził od młodzieńczych lat. O drodze do świętości Jana Pawła II chyba dziś nie trzeba dużo mówić – tak wielu z nas przecież spotykało się z nim, rozmawiało, słuchało go. W tym szczególnym dniu radości redakcja tygodnika „Źródło” pragnie przypomnieć swoim Czytelnikom słowa szczególne, niejako testament, który nam zostawił: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: – abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, – abyście od Niego nigdy nie odstąpili, – abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, – abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Proszę was o to”.

(Jan Paweł II w Polsce, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach – Kraków, 9 czerwca 1979 r.)

Comments are closed.