Pasterskie nauczanie

Chrześcijanin od święta

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Jezus jest zawsze z nami. On rozświetla drogi naszego życia światłem swego słowa, bo tylko On ma słowa życia wiecznego. On nas karmi swoim Ciałem i swoją Krwią. Jest w zasięgu ręki, bo pozostawił nam na zawsze niepojęty dar Eucharystii. Czy cenimy sobie ten dar? Czy niedzielna Msza święta jest rzeczywiście w centrum każdego naszego tygodnia? To przecież fundament naszego życia chrześcijańskiego, naszego życia duchowego. Możemy zapytać szczerze: jeżeli w Krakowie na Mszach niedzielnych mamy trzydzieści kilka procent wiernych, to gdzie są pozostali? Czy chrześcijaninem można być tylko od święta? (…) Czego możemy się uczyć od świętego Jana Pawła II? Możemy się uczyć jego wiary. On postawił Boga w centrum swego życia, w centrum wszystkich swoich spraw. (…) Taka powinna być także droga każdej i każdego z nas, w tym miejscu, na tym posterunku, gdzie nas postawiła Boża Opatrzność. Kanonizacja Jana Pawła II będzie miała głęboki sens, jeżeli my sami staniemy się lepsi, jeżeli będzie między nami więcej dobroci, zrozumienia, wzajemnej pomocy i solidarności. Takie są owoce świętości człowieka.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w parafii
Najświętszego Salwatora, „Emaus”, 21 IV 2014 r.

Comments are closed.