Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (22)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W Starym Testamencie wielokrotnie Bóg nazywany jest Pasterzem. Wcielony Syn Boży Jezus Chrystus mówi o sobie: „Ja jestem dobrym Pasterzem” (J 10,14). Jako Pasterz prowadzi owce, czyli swoich uczniów. Broni owce przed wilkiem, szatanem, daje życie za swoje owce. Szuka zagubionej owcy. Zna swoje owce i one Go znają. Owce znają Jego głos i idą za Nim. Wszyscy ochrzczeni, wierzący w Chrystusa, są owcami Pasterza, Syna Bożego. A jednocześnie cały Lud Boży ma udział w pasterskiej godności i pasterskich zadaniach Chrystusa. Zarówno duchowni, jak i świeccy są odpowiedzialni za rozwój Kościoła i za głoszenie Ewangelii w świecie. Szczególne zadania pasterskie zlecił Pan Jezus tym, których obdarzył łaską kapłaństwa, biskupom i prezbiterom. Każda rodzina korzysta z posługi pasterzy. Kapłan jest świadkiem przy zawarciu Sakramentu Małżeństwa, udziela Chrztu świętego. Biskup jest szafarzem Bierzmowania. Spowiedź jest przeżyciem bardzo osobistym, ale jest także sakramentem społecznym. Nawracając się do Boga, przepraszamy bliźnich, przebaczamy – co jest szczególnie ważne w rodzinie. Kapłan, szafarz Eucharystii, ma udział w przygotowaniu dziecka do pierwszego, pełnego udziału we Mszy świętej. I Komunia święta jest łaską nie tylko dla dziecka, ale dla całej rodziny. W każdą niedzielę uczestnicząc we Mszy świętej spotykamy się z Chrystusem, ale także z kapłanem, który odprawia Eucharystię i głosi homilię. Kapłan, pasterz, w imieniu Chrystusa i Jego mocą udziela Sakramentu Namaszczenia. Jest obecny w czasie pogrzebu naszych bliźnich. Naszym obowiązkiem jest wspierać kapłanów modlitwą, stawać w obronie pasterzy, gdy są niesprawiedliwie atakowani, a także podejmować pokutę za tych, którzy okazali niewierność łasce powołania. Rodzina jest środowiskiem, które winno pomagać synowi, córce w rozpoznaniu powołania kapłańskiego i zakonnego. W rodzinie wypełniajmy wezwanie Chrystusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). „Rodzice: poprzez przykład własnego życia, są pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci… modląc się z dziećmi i czytając z nimi Słowo Boże… stają się rodzicami w pełni” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 39).

Propozycja postanowienia

Jak rozmawiamy o księżach, szczególnie z dziećmi? Jak często modlimy się za kapłanów i o nowe powołania? Czy modlę za księdza, który za chwilę będzie mnie spowiadał?

Comments are closed.