Słowa Życia

JEZUS JEST BRAMĄ OWIEC

NIEDZIELA: Dz 2,14a.36–41; 1 P 2,20b–25; J 10,1–10

Jezus powiedział:

Fot. ks. Z. Pytel

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

Rozważanie

Obraz jest czytelny: pasterz i złodzieje. Pasterz w centrum swoich starań stawia dobro owiec. Złodziej ma na uwadze dobro własne. Rozróżnienie nader klarowne. W praktyce nie jest łatwo rozeznać postawę tego obok. Pasterzem poniekąd jest każdy, zarówno we wspólnocie Kościoła, jak w społeczności świeckiej. Każdy bowiem wywiera wpływ na innych, zachęca czy niekiedy wymusza konkretne zachowania. Oczekujemy na dobrych pasterzy (w Kościele i w polityce, i w samorządzie). Jednakże wpierw sami stawajmy się dobrymi pasterzami – osobami, którym zależy, by żyjący obokodczuli, że nam zależy na ich dobru.

rs

 

Comments are closed.