Pasterskie nauczanie

Niebezpieczne decyzje

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Ze zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że nazajutrz po uroczystościach kanonizacyjnych św. Jana Pawła II rząd zgodził się na rozpoczęcie procesu ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, pomimo zdecydowanej dezaprobaty wielu środowisk wobec niektórych kontrowersyjnych zapisów tej Konwencji i nie konsultowania jej ze społeczeństwem. Konsekwencją ratyfikacji będzie dostosowanie prawa polskiego, edukacji, życia społecznego i rodzinnego do założeń ideologii nieszanującej prawa naturalnego i nieprzyjaznej wobec wartości chrześcijańskich. Jak podkreślili już dwa lata temu Biskupi polscy, „Konwencja, choć poświęcona jest istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować” (Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, 9 VII 2012). Apelujemy do parlamentarzystów, aby w tej ważnej sprawie kierowali się sumieniem i nie podejmowali decyzji podważającej prawo Boże, wpisane w naturę człowieka, i niebezpiecznej dla przyszłości polskiego społeczeństwa.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w parafii Najświętszego Salwatora, „Emaus”, 21 IV 2014 r.

Comments are closed.