Słowa Życia

BĘDĘ PROSIŁ OJCA, A DA WAM DUCHA PRAWDY

NIEDZIELA: Dz 8,5–8.14–17; 1 P 3,15–18; J 14,15–21

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

Rozważanie

Istnieje opozycja między Duchem Prawdy a światem. Mówi o tym Jezus i to w sposób jednoznaczny. Doświadczanie tejże opozycji w formie napięcia, jakie powstaje między uczniem Jezusa, który przyjął Ducha Bożego a człowiekiem, który żyje duchem doczesności, nie jest zatem sytuacją nadzwyczajną. Raczej brak tego napięcia winien skłaniać do poważnego zastanowienia. To napięcie ujawnia się również wewnątrz poszczególnego człowieka, ucznia Jezusa. Rozwiązanie owego napięcia nie dokonuje się przez proste kompromisy, wzajemne ustępstwa. Jedynym rozwiązaniem jest eliminowanie tego, co sprzeczne z Duchem Bożym. Wpierw jednak trzeba dobre rozeznać, co jest z Ducha, a co nie jest.

rs

Comments are closed.