Pasterskie nauczanie

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Organizacja życia społeczeństwa, rozwiązania polityki społecznej i fiskalnej, różne programy społeczne realizowane czy to na szczeblu państwowym czy samorządowym, konstruowane i prowadzone są tak, jakby rodziny wychowujące większą liczbę dzieci w ogóle nie istniały. Rodziny wielodzietne nie tylko nie są przedmiotem zainteresowania polityki społecznej państwa, ale często w strukturze społecznej nie ma dla nich miejsca, są zagrożone ubóstwem w stopniu wielokrotnie większym niż np. rodziny rencistów, emerytów czy osób samotnie wychowujących potomstwo. Ulgi podatkowe na dzieci w małym stopniu poprawiają sytuację materialną rodzin wielodzietnych, gdyż dochody takiej rodziny są zbyt niskie, aby ulgę w większej części wykorzystać. Tymczasem rodziny wielodzietne mają przede wszystkim prawo do pomocy ze strony społeczeństwa. Konieczna staje się realizacja postulatów, które pozwolą w sposób systemowy wyrazić szacunek i troskę wobec wielodzietnej rodziny, a z drugiej strony ułatwią jej życie. Trzeba najpierw, aby państwo, poprzez mechanizmy prawne i gospodarcze, pomagało rodzinie w przyjmowaniu i wychowaniu nowych obywateli.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawianej w katedrze poznańskiej, w której uczestniczyły rodziny wielodzietne, 18 V 2014 r.

Comments are closed.