Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (25)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus zmartwychwstały odchodząc do Ojca powiedział Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Możliwe jest inne tłumaczenie: „czyńcie sobie uczniów”. Pan Jezus posyła Apostołów, aby głosili Ewangelię „wszystkim narodom”. Celem i owocem nauczania jest to, że wciąż nowi uczniowie przychodzą do Chrystusa, przyjmują Ewangelię i stają się apostołami, posłanymi świadkami Chrystusa. Zmartwychwstały Jezus wzywa do udzielania chrztu. Wiara rodziców wyraża się w trosce o udzielenie chrztu swoim dzieciom. W imieniu dziecka rodzice oraz chrzestni wyznają wiarę i wyrzekają się szatana. Pan Jezus odchodząc do Ojca wzywa swoich uczniów: „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,20). Te słowa nas zobowiązują, abyśmy przekazywali „wszystko”, co polecił nam Pan Jezus – nie możemy zmieniać, opuszczać, pomijać, ale „przekazywać wszystko”, czego nauczał zmartwychwstały Pan. Zadania, jakie stawia Pan Jezus przed nami, są trudne, przekraczają nasze możliwości. Prawa moralne, odnoszące się do małżeństwa i rodziny nie są popularne. Są odrzucane i pomniejszane. Pan Jezus obiecuje swoją obecność i pomoc swego Ducha: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). „Kościół otwarcie i z mocą broni praw rodziny przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony społeczeństwa i państwa… prawa rodziny: i istnienia i rozwoju jako rodziny… wychowania dzieci… do stałości więzi… wyznawania wiary… zabezpieczenia fizycznego, społecznego, politycznego i ekonomicznego… do mieszkania… do wypowiedzi… zrzeszania się… do ochrony nieletnich… starszych do godziwego życia i umierania… do emigracji” (św. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 46).

Propozycja postanowienia

Jak często rozmawiamy o niebie, śmierci, wieczności i odpowiedzialności za zbawienie bliźnich?

Comments are closed.