Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 1,17–23; Mt 28,16–20
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI

Fot. D. Kobyłka

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

R O Z W A Ż A N I E

„Dana Mi jest wszelka władza…” – mówi Jezus. Podobne słowa wypowiedział już ktoś wcześniej. To było na początku, gdy Jezus rozpoczynał głoszenie Dobrej Nowiny. To wówczas szatan pokazując wszystkie królestwa zaproponował Zbawicielowi, że za jeden pokłon odda całą władzę nad światem. Teraz zwycięski Pan oznajmia swym uczniom, że nie ma innej władzy nad światem prócz tej, którą posiada Zmartwychwstały. Jeśli wydaje się nam, że władza naszego Pana jest krucha i mało widoczna,że zło wciąż bywa górą, to warto zatrzymać się nad tym, co Jezus powiedział odchodząc do Ojca. I uznać, że słowa te nadal są aktualne.

rs

Comments are closed.