Tydzień liturgiczny

OKRES ZWYKŁY ROKU LITURGICZNEGO DZIESIĄTY TYDZIEŃ ZWYKŁY 9–14 VI 2014

PONIEDZIAŁEK

Rdz 3,9–15.20; Dz 1,12–14;
J 2,1–11 albo J 19,25–27

ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA

Słowo Boże: A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Maryja obecna w Wieczerniku jest tą samą Matką, która odczytuje kłopotliwą sytuację nowożeńców i dyskretnie prosi Jezusa o pomoc, pobudzając serca sług do wiary w Jego moc. Podobnie wobec Kościoła i każdego z nas. Rozumie trud naszego życia. Przyprowadza do Jezusa i uczy, jak Go słuchać.

Modlitwa dnia: Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, spraw, aby dzięki wstawiennictwu miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody.

WTOREK

1 Krl 17,7–16; Mt 5,13–16

Słowo Boże: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Istotną cechą soli jest nadawanie smaku, jeszcze bardziej konserwowanie, zachowywanie pokarmów w stanie świeżości. Istotą światła jest pokonywanie ciemności, a co za tym idzie, wskazywanie drogi. Co jest istotnym przymiotem chrześcijan? Takie przeżywanie i takie ukazywanie wiary, by była zawsze świeżym drogowskazem w codzienności, światłem w każdej chwili.

Modlitwa dnia: Panie, nasz Boże, wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu; przez modlitwy błogosławionego Bogumiła, biskupa, zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała i spełnij wszystkie jego prośby.

ŚRODA

Dz 11,21b–26;13,1–3; Mt 10,7–13

Słowo Boże: Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Najłatwiej byłoby określić należność z góry: wyliczyć, ile kosztuje praca głosiciela Ewangelii. Jezus nie tak jednak nas uczy. Pan budzi naszą wrażliwość. Głoszącym Ewangelię nakazuje, by troszczyli się o duchowe dobro nauczanych, bez oczekiwań co do zapłaty. Przyjmującym słowo poleca, by zatroszczyli się o utrzymanie swych nauczycieli. Konieczna jest wrażliwość jednych i drugich.

Modlitwa dnia: Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą Apostoł odważnie głosił.

CZWARTEK

Rdz 22,9–18; Mt 26,36–42

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Słowo Boże: „Tak o to n ie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Powtórnie odszedł i się modlił. Modlący się Jezus oczekuje modlitwy uczniów. W trudnej chwili poprzedzającej mękę bardzo potrzebuje wsparcia. Uczniowie jednak śpią, trudno im czuwać. Samotność ciąży Mu jeszcze bardziej. Służący Jezusowi dziś również potrzebują duchowego wsparcia. Osamotnienie bowiem bywa często przyczyną zdrady, upadku. I ostatecznie bolesnego odejścia.

Modlitwa dnia: Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna Twojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania.

PIĄTEK

1 Krl 19,9a.11–16; Mt 5,27–32

Słowo Boże: Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Radykalna walka z grzechem to dla Jezusa oczywistość. Walka ta jest konieczna i nie ma takiej ceny, wobec której można ustąpić. Może to być cena, która niepokoi, budzi respekt, rodzi pytanie, czy jesteśmy w stanie ją ponieść, lecz ostatecznie innej drogi nie ma. Życie z wiary ma swoją wymierną cenę, którą każdy musi zapłacić, jeśli chce być wiarygodny.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy.

SOBOTA

1 Krl 19,19–21; Mt 5,33–37

Słowo Boże: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Życie zwykle jest skomplikowane. To mówi nasze doświadczenie. Zasady zawsze są proste. Na styku zasad i życia powstaje trudna przestrzeń, którą codziennym wysiłkiem sumienia próbujemy uporządkować. To prawdziwa sztuka, bo cechą człowieka dojrzałego jest bycie twórczym. Duchowe życie jest niepowtarzalną twórczością, a każdy jest prawdziwie artystą.

Modlitwa dnia: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy eucharystycznej, mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary.

Comments are closed.