Pasterskie nauczanie

Człowiek szuka radości

Człowiek urodził się do radości. (…) Dążenie do radości jest wpisane w ludzkie serce. (…) Temu pragnieniu wychodzi naprzeciw każdy nasz dzień, pełen niezliczonych prostych radości, które są darem Pana: radości życia, zadowolenia z piękna przyrody, z dobrze wykonanej pracy, radości, jaką daje służenie innym. Jest jeszcze wiele innych powodów do radości: są nimi piękne chwile życia rodzinnego, odwzajemniana przyjaźń, odkrycie własnych talentów, uznanie ze strony innych, zdolność wyrażania siebie i świadomość, że jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla innych. Radość z uczenia się nowych rzeczy, z podróży, ze spotkań, z możliwości snucia planów na przyszłość, z podziwiania arcydzieł sztuki, ze słuchania lub wykonywania muzyki. (…) Nikt nie powinien być pozbawiony tych prostych radości, które czynią życie ludzkie znośnym, ale istnieje coś więcej, coś, co dla ludzkiego szczęścia odgrywa decydującą rolę; tylko Bóg jest wystarczająco wielki, żeby wypełnić nasze serce w całej jego wysokości, głębokości i szerokości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas święceń dwunastu nowych kapłanów Archidiecezji Poznańskiej, 22 V 2014 r.

Comments are closed.