Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 34,4b–6.8–9; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18
Uroczystość Najświętszej Trójcy

BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA NA ŚWIAT, ABY ŚWIAT ZOSTAŁ ZBAWIONY

Fot. K. Cegielska

Jezus powiedział do Nikodema:
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

ROZWAŻANIE

Ile razy jeszcze Bóg Ojciec będzie musiał bronić swej racji przed człowiekiem, uzasadniając, że nie jest Jego wolą sprawiać nam trudności, piętrzyć przeszkody, czy też spoglądać na nas z obojętnością? A później dowodzić, że nosi pragnienie zbawienia każdego? Dokładnie tyle razy, ilu jest ludzi, którzy stawiają pytania, bo nie radzą sobie z ciężarem życia. I bywa, że często pytania swe powtarzają. Nasz Pan cierpliwie odpowiada każdemu: Bóg umiłował świat i Syna Swego Jednorodzonego dał… Pozostaje słuchać Pana, nie własnych myśli. Patrzeć na Jego czyny, nie tych, co tylko mówią.

rs

Comments are closed.