Pasterskie nauczanie

Życie z Bogiem

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Święci są przyjaciółmi Boga i ludzi. Również święty Jan Paweł II był i jest przyjacielem Boga i nas wszystkich. Mieliśmy szczęście spotykać się z nim, słuchać go, patrzeć na jego świadectwo modlitwy, służby i cierpienia. Czy nie rodzi się w nas pragnienie, by na miarę naszych sił, talentów i możliwości również kroczyć drogą miłości i służby, którą on kroczył od swej młodości, przyjmując coraz większą odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła? Świętość, czyli życie z Bogiem i dla Boga, jest powołaniem każdego ucznia Jezusa Chrystusa. Tę prawdę przypomniał nam dobitnie i na naszych oczach święty Jan Paweł II. Taki jest głęboki sens i wymowa jego wyniesienia do chwały ołtarzy. Prośmy więc o dar świętości dla nas wszystkich. Prośmy o ten dar dla naszych rodzin, by były wspólnotami życia i miłości. Prośmy o ten dar dla małżonków, by pozostali zawsze wierni miłości, którą sobie ślubowali. Prośmy o ten dar dla młodych, by stawiali sobie w życiu wysokie cele i dążyli do nich tak, jak Karol Wojtyła.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św., Ełk, 8 VI 2014 r.

Comments are closed.