Słowa Życia

NIEDZIELA: Jr 20,10–13; Rz 5,12–15; Mt 10,26–33

NIE BÓJCIE SIĘ LUDZI

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa. A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

ROZWAŻANIE

Obawa wobec ludzi powstaje często wówczas, gdy rodzi się w nas podejrzenie co do szczerości i prawości zamiarów tych, którzy żyją obok. Byśmy sami nie tworzyli nieprzyjaznego klimatu wobec innych, Jezus zachęca nas do przejrzystości. Jawność naszych zamiarów, jawność naszych słów i myśli sprawią, że wyeliminujemy rozległy obszar podejrzliwych domysłów. A jeśli pojawi się pokusa, by w ciemności ukrywać swe zamiary, wspomnijmy na słowa Pana: nie ma nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione. Może ten prosty argument umocni nas na drodze prawości.

rs

Comments are closed.