Pasterskie nauczanie

Powołanie do pracy

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Ta konferencja może pomóc nam zrozumieć, jak cenna jest praca, by następnie podjąć działania, by tej pracy było więcej, by wlać więcej nadziei w serca ludzi. Takie spotkanie w gronie naukowców, przedsiębiorców, pracodawców, ludzi biznesu, uczniów i studentów ma ogromne znaczenie. Realizujecie w ten sposób wezwanie, które skierował do nas święty papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice społecznej Laborem exercens. Jan Paweł II pisał, że praca jest „podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania, z którego życie człowieka jest zbudowane na co dzień, z którego czerpie właściwą sobie godność”. Obchodziliśmy niedawno 25-lecie odzyskania wolności przez Polskę. Dzięki tamtym wydarzeniom wiele osób może realizować swoje powołanie do pracy w sposób wolny, wykorzystywać talenty i kreatywność w podejmowaniu działalności gospodarczej. Jednak doświadczamy też wielu problemów: bezrobocia, niskich płac, emigracji. Wielka rzesza ludzi młodych opuściła swoje rodziny, decydując się na rozłąkę i samotność, aby odnaleźć nowe perspektywy życia na obczyźnie. Inni mają pracę, ale nie daje im ona perspektyw życiowego rozwoju. To z kolei przekłada się na odkładanie decyzji o zawarciu małżeństwa i wydaniu na świat potomstwa.

Fragment przemówienia wygłoszonego na rozpoczęcie I Konferencji o pracy
i dla pracy „LABOR OMNIA VINCIT”, Kraków, 14 VI 2014 r.

Comments are closed.