Pasterskie nauczanie

Pełnia wolności!

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Oprócz pokarmu życiodajnego, jakim jest Eucharystia, dociera do nas niemal codziennie inny pokarm, który niesie spustoszenie nie tylko dla życia doczesnego, ale i wiecznego. Przykładem takiego zatrutego pokarmu są proponowane bluźniercze spektakle wyśmiewające w ordynarny sposób naszego Zbawiciela. Drwiące z krzyża, który jest symbolem wszelkiego rodzaju cierpienia. (…) Takie spektakle należą do dominującego obecnie typu kultury, postrzegającego człowieka głównie przez pryzmat jego cielesności, emocjonalności i subiektywności. Skupiają one widza na tych sferach ludzkiej rzeczywistości, w których granice naszej wolności są najmniejsze i w których najłatwiej nam wolność utracić. Jest to próba oderwania się od wymiaru etycznego sprawy, od wymiaru dobra i zła moralnego, co w konsekwencji prowadzi do uwolnienia człowieka od odpowiedzialności etycznej, do jego degradacji i uruchomienia najniższych instynktów ludzkiej natury. (…) Wolność urzeczywistnia się jako zdolność do odrzucania tego, co jest moralnie negatywne, w jakiejkolwiek formie się to przedstawia. Pełnia wolności polega na rozporządzaniu sobą w świetle autentycznego dobra, wpisanego w horyzont powszechnego dobra wspólnego.

Comments are closed.