Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (30)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Przyjdźcie do Mnie” (Mt 11,28) – zaprasza nas Pan Jezus. On, który przyszedł na ziemię. Ten, który pozostał wśród nas, wciąż przychodzi, a jednocześnie wzywa, byśmy przyszli do Niego. On nas oczekuje. Co oznacza to zaproszenie dla małżonków i dla rodzin? „Przyjdźcie do Mnie” – te słowa Zbawiciel kieruje do małżonków, którzy się kochają, czerpią siłę z Sakramentu Małżeństwa, modlą się codziennie za siebie, modlą się – całą rodziną, przyjmują Komunię świętą, spowiadają się, czytają i rozważają Pismo Święte. Ci małżonkowie, te rodziny chętnie przyjmują zaproszenie, wezwanie Pana Jezusa. Wielu jednak nie słyszy głosu Pana Jezusa, wielu lekceważy słowa Zbawiciela. Niektórzy uważają, że nie potrzebują przychodzić do Pana Jezusa, nie potrzebują Kościoła, pomocy kapłanów, modlitwy. Są tacy, którzy uważają, że zasady moralne głoszone przez Kościół ograniczają ich wolność, nie pozwalają być spontanicznymi. Wystarczy – twierdzą – kierować się sercem, swoim sumieniem, uczciwością. „Uczcie się ode Mnie” (Mt 11,29). W jaki sposób małżonkowie i rodziny mogą i powinny „uczyć się” od Pana Jezusa, Wcielonego Syna Bożego? Pan Jezus dał nam przykład: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem” (por. J 15,12). Szczególnie podkreśla: „bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Pokora jest owocem i warunkiem wiernej, ofiarnej miłości. Pycha zniszczyła wiele małżeństw i rodzin. Bez pokory człowiek nie jest zdolny wierzyć, uznać swoją bezradność, grzeszność. Pokora uzdalnia do przebaczenia i przeproszenia. Pan Jezus nie tylko wzywa, abyśmy od Niego się uczyli, ale daje moc Ducha, który uzdalnia nas do postępowania według Jego woli. „Weźcie moje jarzmo na siebie” (Mt 11,29). Miłość mierzy się gotowością do ofiary. „Kościół pobudza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 49).

Propozycja postanowienia

Od kogo najczęściej uczę się, jak postępować? Od kogo uczy się moje małżeństwo, rodzina? Kto jest najważniejszym nauczycielem życia, zasad moralnych, dla naszego małżeństwa, dla wychowania dzieci?

Comments are closed.