Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (31)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Przypowieść Pana Jezusa o siewcy wciąż przemawia do wyobraźni, choć widok rolnika, który ręką rzuca ziarno w ziemię, należy do przeszłości (Mt 13,1–23). Pan Jezus wytłumaczył symbolikę tej przypowieści. On sam jest siewcą, ziarnem jest Boże słowo, ziemią – ludzkie serca. Są ludzie, którzy zamykają się na Boże słowo. Ich wnętrze jest podobne do drogi, na której ziarno nie może kiełkować i przynieść owoców. Porównanie do ziemi skalistej czy pełnej chwastów wciąż do nas przemawia. I są ludzie podobni do urodzajnej ziemi, na której ziarno wydaje owoce. Miejscem siewu i wzrostu jest każdy człowiek z osobna. Ale szczególnym miejscem zasiewu Bożego ziarna jest rodzina. Wszyscy członkowie rodziny są ziemią i rodzina jako wspólnota jest miejscem wzrostu Bożego słowa lub jego odrzucenia. Szczególnym ziarnem, które Bóg zasiewa w rodzinie, jest Ewangelia o miłości i życiu, o świętości i trwałości małżeństwa, o Sakramencie Małżeństwa, o godności rodzicielstwa, o nienaruszalności życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o rodzinie – Domowym Kościele. Każdy z członków rodziny przyjmując słowo Boże dla siebie, dla swego powołania i świętości, jednocześnie przyjmuje to słowo dla całej rodziny. Będąc dobrą, urodzajną ziemią w swoim sercu, staje się siewcą w imieniu Chrystusa dla całej rodziny. Gdy ktoś swoje serce czyni podobnym do ziemi skalistej i zachwaszczonej, cała rodzina jest osłabiona. Każdy człowiek otrzymuje szczególnie drogocenne ziarno o miłującym Bogu i powołaniu do wiecznego szczęścia w niebie. Św. Paweł pisze: „Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” (Rz 8,18). „Rodzina chrześcijańska, będąc owocem i znakiem nadprzyrodzonej płodności Kościoła, staje się symbolem, świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa Kościoła” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 49).

Propozycja refleksji

Jakim siewcą, jakim ziarnem i jaką ziemią jestem w swojej rodzinie? Czy moja rodzina, słowem i przykładem, zasiewa Chrystusowe ziarno w środowisku znajomych, przyjaciół, w środowisku pracy?

Comments are closed.