Pasterskie nauczanie

Zadaniem każdego jest miłość

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

W ostatnich godzinach przed swoją męką, w obliczu zbliżającej się śmierci na krzyżu, Jezus modlił się żarliwie w Wieczerniku za swoich uczniów. Modlił się za wszystkich, którzy w Niego uwierzą. A więc modlił się także za nas i przede wszystkim prosił o to, byśmy w Bogu stanowili jedno, tak jak On – Syn Boży – stanowi jedno ze swym Ojcem. Nasza głęboka jedność ma być świadectwem. Ma przekonać świat o autentyczności posłannictwa Jezusa Chrystusa, aby świat uwierzył, że to On jest Zbawicielem.  Nasza jedność ma również przekonać świat, że imieniem Boga jest Miłość i że powołaniem oraz zadaniem każdego człowieka jest miłość. To ona stanowi istotę świętości. Promieniować świętością to znaczy promieniować miłością. To znaczy kochać i służyć. Dziś chcemy przeprosić eucharystycznego Jezusa za sprzeniewierzanie się Jego przykazaniu miłości, za grzech podziałów i kłótni nie tylko w życiu społecznym i politycznym,ale także w naszym życiu osobistym, na codzień. Chcemy przeprosić za grzech podziałów w Kościele, wśród wierzących.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Bożego Ciała, Kraków, 19 VI 2014 r.

Comments are closed.