Słowa Życia

NIEDZIELA: 1 Krl 3,5.7–12; Rz 8,28-30; Mt 13,44–52

PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE, O PERLE I O SIECI

Fot. www.pixabay.com

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

ROZWAŻANIE

Przypowieści mówią o wyjątkowej wartości królestwa Bożego. Inaczej mówiąc, Jezus
uczy, że nadzwyczajną, nieporównywalną z niczym wartość kryje w sobie działanie Boga.
Każde, najmniejsze nawet działanie Boga ma większą wartość niż największe osiągnięcia
ludzkiego geniuszu. Łatwo nam podziwiać to, co „stworzyli” ludzie. A przecież o wiele
więcej cenić winniśmy to, co stworzył Pan. Jesteśmy przyzwyczajeni, że za dzieła
ludzkie trzeba płacić. A za Boże dzieła? Również za nie płacimy: bo jeśli odkrywamy
dzieło Boga, inne rzeczy tracą na wartości, a jeśli nie odkrywamy, płacimy destrukcją
własnego życia.

rs

Comments are closed.