Tydzień liturgiczny

SIEDEMNASTY TYDZIEŃ ZWYKŁY 28 VII–2 VIII 2014

Jr 13,1-11; Mt 13,31-35

Słowo Boże: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. W przypowieści Jezus naucza o królestwie Bożym. Gdzież ono jest – zdaje się pytać wielu ludzi, bo w codzienności go nie dostrzegają. Tymczasem Bogu spodobało się zupełnie prostymi, wręcz niepozornymi środkami tworzyć rzeczy wielkie. Ludzkie słowo sprowadza Boga, daje przebaczenie, uzdrawia. Ludzkie słowo wyrosłe z wiary buduje więcej niż najzdolniejsi inżynierowie.

Modlitwa dnia: Boże, Ty wezwałeś świętego Sarbeliusza, prezbitera, aby w samotności pustelni stoczył duchową walkę, i napełniłeś go wszelką pobożnością, spraw, prosimy, abyśmy naśladując mękę Pana, stali się uczestnikami Jego królestwa.

WTOREK

1 J 4,7-16; J 11,19-27

WSPOMNIENIE ŚW. MARTY

Słowo Boże: Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Ludzie potrafią okazać współczucie i pocieszyć przygniecionych utrapieniem. Ale skutecznie rozwiązać problem może tylko Jezus. Gdy przybył do przyjaciół, uczestniczył w ich bólu, by po chwili wskrzesić zmarłego. Zrobiło to ogromne wrażenie, lecz ważniejsze było wzbudzenie wiary. Z czasem Łazarz umarł. Wiara pozostała skarbem do końca życia. Prosząc Jezusa o różne rzeczy, najbardziej ceńmy łaskę wiary.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu świętej Marty, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy z wiarą usługując Jezusowi w naszych braciach, zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu.

ŚRODA

Jr 15,10. 16-21; Mt 13,44-46

Słowo Boże: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Troszczymy się o wiele spraw, także o sprawy Boga i Kościoła. I wszystko jakoś ma swoje miejsce w naszym życiu, poukładane na miarę naszych możliwości. Tymczasem Jezus pragnie, by życie nasze było poukładane nie tylko „jakoś” i nie tylko na miarę naszych możliwości. Trzeba je układać według wzoru Bożego. Stwórca musi być na pierwszym miejscu. Od Niego musi pochodzić każda nasza myśl i każdy czyn.

Modlitwa dnia: Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne.

CZWARTEK

Jr 18,1-6; Mt 13,47-53

Słowo Boże: Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Dobre i złe ryby. Ryby użyteczne i nieużyteczne. Dobrzy i źli ludzie. A który człowiek jest użyteczny? Ryby ocenia rybak. Człowieka oceni boski Rybak, Zbawiciel. Nie jest On skory do odrzucania. Przeciwnie, pragnie, by każdy stał się użyteczny dla królestwa Bożego, dla Boga. Wciąż musimy się uczyć, że egoizm nas zabija, bo jest trucizną serca. I wciąż musimy się przekonywać, że dając otrzymujemy.

Modlitwa dnia: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale.

PIĄTEK

Jr 26,1-9; Mt 13,54-58

Słowo Boże: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Miriam, a Jego braciom Jakub, Józef i Szymon, i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? W bezstronnym dociekaniu wskazane przez słuchaczy fakty byłyby czytelnym argumentem za uznaniem nadzwyczajności Jezusa, ostatecznie za uznaniem działania Boga. Tymczasem w sercach spętanych zazdrością i pychą rodzi się wątpliwość i odrzucenie. I dziś w wielu sytuacjach brak wiary jest skutkiem pychy, z którą trudno sobie poradzić.

Modlitwa dnia: Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie.

SOBOTA

Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12

Słowo Boże: Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: „Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela”. Bezmyślna przysięga, cyniczna prośba, wreszcie okrutne spełnienie. Tak następuje eskalacja zła. Choć wydaje się, że początek był niewinny. Nie był niewinny, bo myśl przysięgi zrodziła się pod wpływem zmysłów. Nie było namysłu, nie było pytania o słuszność, brakło zupełnie względu n a Boga. Zagrały namiętności: pożądanie, ambicja oraz chęć zemsty.

Modlitwa dnia: Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne.

Comments are closed.