Logika Jezusa

Ks. Bp Piotr Greger Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Czyż w obliczu ujawnianych współcześnie skandali i wysuwanych pod adresem ludzi Kościoła oskarżeń pokusa dokonania w nim swoistej czystki personalnej nie towarzyszy również i nam dzisiaj? Czy jednak jest to właściwa droga odnowy Kościoła? Odczytana dzisiaj Ewangelia nie pozostawia żadnych wątpliwości: czystka personalna nie jest drogą Kościoła. (…) Kościół to wytrwała i cierpliwa koegzystencja dobra i zła, a ich ostateczne rozdzielenie nastąpi dopiero u kresu dziejów. Musimy się bronić przed pokusą próby, aby z Kościoła usunąć zło siłą. Nie ulegajmy pokusie dostosowania się do modelu troski o medialny wizerunek i dobre samopoczucie uczestniczenia w społeczności. Zupełnie inna jest bowiem logika Jezusa. Walcząc ze złem, można łatwo niszczyć dobro. Aż nadto wielu dowodów na to dostarczają dzieje rewolucji, które wybuchając w imię likwidacji jakiegoś zła, przyniosły przy okazji o wiele jeszcze więcej zła niż było ono obecne do tej pory. (…) Orędzia dzisiejszej Ewangelii nie można określić modnym dziś słowem tolerancja. Jezus nie zgadza się na tolerowanie zła w tym znaczeniu, jakie niejednokrotnie próbuje się dzisiaj nadać temu pojęciu. Zło musi być nazywane po imieniu, a człowiek dopuszczający się zła nie może stać na świeczniku we wspólnocie Kościoła. Ocena sumień, a tym bardziej definitywne usuwanie kogokolwiek ze społeczności uczniów Jezusa czy jakiekolwiek oddzielanie się czystych od nieczystych, nie mieści się w logice, którą Jezus uczynił fundamentem życia chrześcijańskiego.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. inaugurującej 15. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, Milówka, 20 VII 2014 r.

Comments are closed.