Pasterskie nauczanie

W świetle Boga

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Nie narzucamy nikomu naszej wiary, naszej wizji Boga, człowieka i otaczającej nas rzeczywistości. Pragniemy tylko zaświadczyć o prawdzie o Bogu, który jest miłością, który niczego człowiekowi nie zabiera, a wszystko daje, i który życiu człowieka nadaje najgłębszy sens. W świetle Boga i Jego słowa patrzymy na świat, na ludzi i wydarzenia. Również i Kościół nikomu nie zagraża. Dlatego tym bardziej boli nas – niekiedy bezkarne – atakowanie i znieważanie Kościoła i ludzi wierzących. Kościół jest naszym wspólnym domem i jest otwarty dla wszystkich, bo takim go Chrystus ustanowił. Również i dziś Kościół w Polsce służy narodowi, tak jak służył mu w ciągu wieków, będąc fundamentem jego jedności. (…) Bóg jest Panem ludzkich dziejów i losów. To Jemu ostatecznie zawdzięczamy, że nasza Ojczyzna oraz pozostałe kraje naszej części Europy zostały uwolnione spod zależności od bezbożnej i dlatego nieludzkiej ideologii i systemu, który chciał budować raj na ziemi, a zostawił po sobie ruiny materialne i duchowe. (…) Dziś dziękujemy publicznie za wielkie dobro związane z wolnością i suwerennością naszej Ojczyzny.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Bożego Ciała,
Kraków, 19 VI 2014 r.

Comments are closed.