Pasterskie nauczanie

Służyć człowiekowi swoją krwią

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Wspaniała jedność i zjednoczenie poprzez krew. Tak jak Chrystus poprzez krew zbawił świat, tak i Wy poprzez Waszą krew jednoczycie się ze wszystkimi, którzy korzystają z Waszego serca i Waszej dobroci. Z uznaniem i wdzięcznością witam Was w tym miejscu, gdzie Chrystus przekazał światu orędzie o Bożym miłosierdziu i miłości miłosiernej. Patrzymy na Was z wdzięcznością i szacunkiem. Widok krwiodawców kieruje myśli ku Staremu Testamentowi, gdzie krew stanowiła symbol zawarcia przymierza z Bogiem. Jak niezwykła jest dzisiejsza pielgrzymka honorowych dawców krwi. Przychodzicie co roku do tego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby się umocnić w czynieniu dobra, zwłaszcza w tym dawaniu części siebie dla drugiego człowieka, który potrzebuje wsparcia w powrocie do zdrowia. Ogromną tajemnicę niesie w sobie przedłużenie życia innych ludzi poprzez oddawanie krwi, często bez świadomości, komu ona służy. Życzę Wam, aby ta pielgrzymka umocniła w Was tę dobrą drogę służenia człowiekowi swoją krwią – symbolem miłości i oddania.

Fragment przemówienia do pielgrzymów uczestniczących w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krwiodawców do Łagiewnik, Kraków 26 VII 2014 r.

Comments are closed.