Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (34)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Jezus wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał” (Mt 14,23). A uczniowie, przynagleni przez Jezusa, wsiedli do łodzi, która była „miotana falami, bo wiatr był przeciwny”. Nad ranem Pan Jezus przyszedł do uczniów idąc po falach. „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się” – powiedział zalęknionym uczniom (Mt 14,27). Te wydarzenia są obrazem naszego życia, jest to obraz tego, co przeżywa wiele małżeństw i rodzin: ciemności, wiatr przeciwny, łódź małżeńska i rodzinna miotana falami, przerażenie, obawa o przyszłość, poczucie bezradności. Pan Jezus przychodzi i mówi: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. Co trzeba uczynić, by w rodzinie, która przeżywa kryzys, usłyszeć te słowa? Pan Jezus daje przykład: wyszedł na górę, aby się modlić. Indywidualna i wspólna modlitwa, rozważanie słowa Bożego, post, ofiarowanie cierpienia ludzi chorych – pomaga usłyszeć Jezusowe: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. Pan Jezus powiedział do Piotra: „Przyjdź”. Piotr, widząc fale, zaczął tonąć i wołał: „Panie, ratuj mnie”. „Czemu zwątpiłeś, małej wiary” – powiedział Jezus z wyrzutem Piotrowi, równocześnie „wyciągnął rękę i chwycił go” (Mt 14,29–31. Nam grozi zwątpienie, przestajemy wierzyć w swoje siły, szukamy winnych, którzy doprowadzili do kryzysu w rodzinie. Pan Jezus wyciąga rękę do nas, do współmałżonka, do rodziny. Ale wymaga wysiłku z naszej strony: „Przyjdź”. Chce, abyśmy z wiarą i zaufaniem usłyszeli Jego słowa, w których zapewnia o swej obecności: „Ja jestem” oraz wzywa do odwagi i przezwyciężenia lęku. „Zasadniczym momentem dla wiary… jest obrzęd sakramentu małżeństwa, którego najgłębszą istotę stanowi głoszenie w Kościele Dobrej Nowiny o miłości małżeńskiej, czyli słowa Bożego, które objawia i wypełnia mądry i pełen miłości zamysł Boga” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 51).

Propozycja refleksji

Co znaczą dziś dla mnie i mojej rodziny słowa Pana Jezusa: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”, a także „Przyjdź”, „Czemu zwątpiłeś”?

Comments are closed.