Pasterskie nauczanie

W drogę, z nadzieją w sercu

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Do wystraszonych uczniów Jezus powiedział: „Wstańcie, nie lękajcie się” (Mt 17,7). Spotkanie z Bogiem żywym budzi w człowieku święty lęk, bo jest on wyrazem wrażliwości ludzkiego serca. (…) Dziś Jezus kieruje do nas te same słowa: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Udajcie się w drogę z nadzieją w sercu. Niech to będzie czas swoistego przemienienia waszych umysłów i serc. Przemierzając kolejne kilometry, trudząc się i pocąc, zastanawiajcie się, jakie obszary waszego osobistego życia wymagają uporządkowania, co wymaga odnowy i pogłębienia, co domaga się większego zaangażowania i poświęcenia. Zastanawiajcie się, jakie jest wasze miejsce w Kościele, w jaki sposób moglibyście go ubogacać waszą świętością i służbą. Kościół potrzebuje takiego świadectwa, również i zwłaszcza wobec tych, którzy dotychczas nie spotkali się z Chrystusem, którzy Go nie znają albo znają w niewystarczającym stopniu. (…) Nie wszyscy czytają Ewangelię. Nie wszyscy ją znają, dlatego wy macie być żywą Ewangelią. Wy macie być w świecie zaczynem dobra i miłości, braterstwa i solidarności.

Fragment homilii do pielgrzymów XXXIV Pieszej Pielgrzymki
Krakowskiej, Święto Przemienienia Pańskiego, Wawel, 6 VIII 2014 r.

Comments are closed.