Pasterskie nauczanie

„Tego zniszczy Bóg”

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Wierząc w Jezusa, Syna Bożego, wierzymy w Jego jeden, święty i apostolski Kościół. My wraz z Jezusem stanowimy ten Kościół – żywą wspólnotę naszego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Od pewnego czasu jesteśmy świadkami nasilających się ataków na Kościół w niektórych mediach. Krytykuje się i ośmiesza naukę Kościoła o małżeństwie jako sakramentalnym i nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety, o odpowiadającym godności człowieka przekazywaniu życia, o jego nienaruszalności od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podważa się zaufanie do Kościoła przez fałszywe oskarżenia, nagłaśnianie i uogólnianie odosobnionych przypadków słabości księży. Odpowiedzialni za media i pracujący w mediach powinni wziąć sobie do serca jakże surowe słowa św. Pawła: „Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg” (1 Kor 3,17). Słowa Pawłowej przestrogi odnoszą się także do każdego z nas. Nie niszczmy przez grzech świątyni Boga w nas ani też w innych przez grzech zgorszenia!

Fragment homilii wygłoszonej na Mszy św. podczas powitania
XXXIV Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, Jasna Góra, 11 VIII 2014 r.

Comments are closed.