Słowa Życia

NIEDZIELA: Ir 20,7–9; Rz 12,1–2; Mt 16,21–27

JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ, NIECH SIĘ ZAPRZE SAMEGO SIEBIE

Słowa życia

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

ROZWAŻANIE

Jeden z paradoksów Ewangelii: ten, kto chce za wszelką cenę zachować życie, traci je; kto je oddaje, czyli „traci” na rzecz czegoś, co stanowi wartość najwyższą, zyskuje je. Kto zbuduje piękny dom i wciąż stoi obok i tylko podziwia go z zewnątrz, tak naprawdę jest biedny. Dopiero ten, kto zamieszka w domu, może prawdziwie cieszyć się dobrem ukrytym w zbudowanym domu. Bo dom służy temu, by w nim mieszkać, nie podziwiać. Życie też trzeba wypełnić piękną treścią, bo wtedy dopiero uzyskuje pełny blask. Choć życie samo w sobie jest wartością, to jednak pozbawione treści ulega destrukcji.

rs

Comments are closed.