Pasterskie nauczanie

Dobra formacja uczniów

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Szkoła katolicka nie może zapomnieć o przekazywaniu rzeczywistości i wartości duchowych i religijnych oraz o ewangelizacji. (…) W procesie nauczania i wychowania szkoła katolicka powinna odgrywać bardzo ważną rolę. Nie mniejszą wagę powinna przykładać tak do formacji intelektualnej, ludzkiej, jak i zawodowej. Zauważmy, jak ważne w dzisiejszym świecie jest wychowanie uczciwego człowieka, na którego słowie można polegać. (…) Wiedza książkowa na niewiele się przyda, jeśli młodemu człowiekowi zabraknie umiejętności krytycznego myślenia i podejścia do problemów. Poziom omamienia społeczeństwa przez rządzących jest dziś bardzo wysoki. Dzięki mediom kontrolują oni ludzką świadomość, dlatego tak istotne jest dziś nabycie umiejętności krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. (…) Zwróćmy uwagę, że im lepsza będzie formacja uczniów, tym lepiej będą oni przygotowani do przyszłego życia i pracy.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. dla Zespołu Szkół Salezjańskich im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego, Poznań, 1 IX 2014 r.

Comments are closed.