Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (40)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Paweł pisze o Chrystusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem, narodził się w rodzinie: „On, istniejąc w postaci Bożej … w tym, co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej … aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,6–11). Syn Boży narodził się z Maryi Panny. Św. Józef, Oblubieniec Maryi, był Jego Opiekunem, przybranym Ojcem. W Rodzinie z Nazaretu Jezus, posłany przez Ojca Niebieskiego, był w centrum modlitwy, pracy, wszystkich dążeń i decyzji. Zbawcza rola Ojca Niebieskiego była wypełniona w Świętej Rodzinie. Dla każdej rodziny chrześcijańskiej Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa jest wzorem i zbawcze posłannictwo Jezusa jest na pierwszym miejscu. Św. Paweł:„będziecie  mieli te same dążenia … w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2,2–4). W małżeństwie i w rodzinie może być też taka postawa: „mieć na oku swoje własne sprawy”, a nie dobro całej rodziny. Do wielu rodzin odnosi się upomnienie Boga: „Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj … Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?” (Ez 18,25). Wielu ludzi dziś twierdzi, że wymagania Boże głoszone przez Kościół są zbyt trudne, ale „nasze sumienie niczego nam nie wyrzuca”. Dotyczy to trwałości małżeństwa, nienaruszalności życia od poczęcia, czystości przedmałżeńskiej, antykoncepcji. Jaki ratunek daje nam Bóg? Psalmista uczy nas, jak się modlić i jak postępować: „Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, a naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń” (Ps 25,4–5). Poznać, chodzić, prowadź mnie! „Rodzina chrześcijańska jest włączona w Kościół, lud kapłański: poprzez sakrament małżeństwa, z którego wyrasta i z którego czerpie pokarm, jest stale ożywiana przez Chrystusa Pana i przez Niego wzywana i zobowiązana do dialogu z Bogiem poprzez życie sakramentalne, ofiarę życia i modlitwę” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 55).

Propozycja refleksji

Co znaczy w moim życiu i w życiu rodziny postawa dwóch synów z przypowieści Pana Jezusa (Mt 21,28–32)? Jeden powiedział „pójdę” i nie poszedł, drugi powiedział „nie pójdę”, ale posłuchał ojca?

Comments are closed.