Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 5,1–7; Flp 4,6–9; Mt 21,33–43

PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY

Fot. www.pixabay.com

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

ROZWAŻANIE

Przypowieść o zbuntowanych dzierżawcach bezpośrednio odnosi się do narodu żydowskiego. Wybrani przez Boga, w zamyśle Stwórcy, winni byli podjąć trud dla sprawy Bożej, by spełnić oczekiwania niebieskiego Gospodarza. Tymczasem sami poczuli się gospodarzami nie w swej winnicy, zawłaszczając ją dla siebie. Mówiąc najprościej, chcieli czerpać z Bożego błogosławieństwa, nie służąc Bogu. Na to Pan się nie godzi, bo jest to nie tylko sprzeciw wobec Pana, ale prosta droga do samozniszczenia. Dlatego Pan udziela błogosławieństwa innym, którzy pójdą Jego (błogosławieństwa) drogą. To ostrzeżenie dotyczy także nas, gdyż wciąż jesteśmy w swej niestałości podobni do tamtych słuchaczy Jezusa sprzed dwóch tysięcy lat.

Comments are closed.