Pasterskie nauczanie

Wartości chrześcijańskie to podstawa

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Mamy za sobą wielowiekową historię, z jej niezwykłymi osiągnięciami w zakresie cywilizacji, nauki i kultury. Dzieliliśmy się i nadal dzielimy tymi zdobyczami ludzkiego ducha z innymi obszarami świata. Ale mamy również za sobą historię mniej chwalebnych napięć i konfliktów, przemocy i wojen. Łączy nas doświadczenie i pamięć o zwycięstwach człowieka, ale także o jego przegranych na naszej europejskiej ziemi. Dwa tysiące lat temu w tę rzeczywistość wkroczyła Ewangelia z jej prawdą o Bogu i człowieku, o jego godności i ostatecznym przeznaczeniu. Ta prawda zaczęła przenikać do ludzkich serc i umysłów, ale także kształtować życie wspólnot i środowisk. Wartości chrześcijańskie legły u podstaw europejskiej cywilizacji i kultury. To nas połączyło, pomimo wszystkich różnic. Synonimem zbawienia jest jedność. Jezus Chrystus umarł po to, „by – jak czytamy w Ewangelii św. Jana – rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,52). On, Jezus Chrystus, jest naszym pokojem, bo pojednał nas radykalnie z Bogiem, dlatego jest także źródłem pokoju w naszych relacjach z bliźnimi.

Fragment wystąpienia na XIV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, Tomaszowice, 26 IX 2014 r.

Comments are closed.