Pasterskie nauczanie

Pragnienie niepodległości

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Trudno zrozumieć odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku inaczej, jak tylko w kategoriach nadzwyczajnych dzieł Bożej Opatrzności. Przywykliśmy mówić, iż 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, wolność i suwerenność po 123 latach niewoli. Tymczasem w ostatnich trzech wiekach Polska była pozbawiona wolności znacznie dłużej. (…) Kilkanaście pokoleń Polaków od początku XVIII wieku nie miało niepodległego państwa, a ci, którzy je mieli, byli zupełnymi wyjątkami. Właśnie kimś takim jest również obecne młode pokolenie Polaków, pokolenie przełomu Polski podległej i niepodległej. Czy dzisiejsze pokolenie rozumie cenę, jaką zapłaciła nasza Ojczyzna za to, abyśmy byli tu, gdzie jesteśmy; czy zachowa wdzięczność dla milionów rodaków, którzy w imię wolności Ojczyzny byli więzieni, zsyłani na Sybir i do obozów, albo zginęli? W Święto Niepodległości dziękujmy Bogu i ludziom, którzy przez wieki niewoli zachowali w sercu pragnienie niepodległości, ratując nas przed utratą tożsamości. (…) Nie byłoby niepodległości naszej Ojczyzny, gdyby dom polski konsekwentnie nie podtrzymywał miłości do niej.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej sprawowanej w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 11 XI 2014 r.

Comments are closed.