Z nauczania Ojca Świętego

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas
audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 19 listopada br.

Fot. L’Osservatore Romano

Drodzy Bracia i Siostry!
(…) Stawiamy sobie pytanie: na czym polega to powszechne powołanie do świętości? I jak je możemy wypełnić? Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że świętość nie jest czymś, co sobie zapewniamy, co otrzymujemy dzięki naszym zaletom i zdolnościom. Świętość jest darem, jakim obdarza nas Pan Jezus, kiedy bierze nas ze sobą i przyobleka nas w siebie, czyni nas takimi jak On. (…) Świętość nie jest przywilejem jedynie niektórych osób: świętość jest darem oferowanym wszystkim, nikogo nie wykluczając i z tego względu stanowi cechę wyróżniającą każdego chrześcijanina. Wszystko to pozwala nam zrozumieć, że aby być świętym, nie trzeba koniecznie abyśmy byli biskupami, księżmi czy zakonnikami… Wszyscy jesteśmy powołani, by stać się świętymi! Ponadto wiele razy mamy pokusę, by myśleć, że świętość jest zarezerwowana jedynie dla tych, którzy mogą się odciąć od zwykłych obowiązków, by poświęcić się wyłącznie modlitwie. Ale tak nie jest! (…) To właśnie żyjąc z miłością  i dając  świadectwo chrześcijańskie w zajęciach dnia powszedniego, jesteśmy wezwani do stawania się świętymi. I to każdy w warunkach i stanie życia, w jakich się znajdujemy. (…) Bóg daje ci łaskę, byś stał się świętym, Bóg komunikuje się z tobą. Zawsze, w każdym miejscu można zostać świętym – to znaczy otworzyć się na tę łaskę, która w nas działa i prowadzi nas do świętości. (…) Każdy krok ku świętości uczyni nas lepszymi ludźmi, wolnymi od egoizmu i zamknięcia się w sobie, otwartymi na braci i ich potrzeby. Drodzy przyjaciele, w Pierwszym Liście św. Piotra skierowana jest do nas następująca zachęta: „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był u wielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa”. Oto wezwanie do świętości! Przyjmijmy je z radością i wspierajmy się wzajemnie, ponieważ drogi do świętości nie przemierza się samotnie, każdy na własną rękę, ale idzie się nią razem, w tym jednym ciele, którym jest Kościół, miłowany i uświęcany przez Pana Jezusa Chrystusa. Mężnie podążajmy tą drogą świętości.

Comments are closed.