Pasterskie nauczanie

Bóg połączy nas wszystkich

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Poznać dzień, który służy pokojowi! To jest życzenie Pana Jezusa dla Jerozolimy. To jest jednocześnie życzenie dla nas. Poznać dzień służący pokojowi to znaczy przyjąć Boży pokój do swojego serca, wyrzekając się wszelkich podstępów i nieuczciwych zachowań, które prowadzą do nieporozumień między ludźmi i całymi narodami. Odciąć się od wszystkiego, co burzy harmonię i zgodę między ludźmi: od chciwości i pychy, od pogoni za pieniądzem i karierą. Ostatecznie poznanie dnia służącego pokojowi oznacza wyrzeczenie się grzechu, który rozbija wewnętrznie człowieka i jest powodem wszystkich nieszczęść. (…) Dzisiejszą Ewangelię odczytujemy w kontekście naszej modlitwy za zmarłych. Chrystus chce, abyśmy zawsze mieli pokój w sercu: wtedy, kiedy wszystko w życiu się dobrze układa i wtedy, gdy przychodzą doświadczenia, jak śmierć bliskiej osoby, rozłąka i żałoba. Bo nawet odejście kogoś bardzo bliskiego, jak mąż, czy żona, brat czy siostra, syn czy córka, może nas przybliżyć do Boga. On przecież kiedyś połączy nas wszystkich.

Fragment homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. w intencji tych, którzy odeszli przed nami i w intencji Hospicjum św. Łazarza, Kraków, 20 XI 2014 r.

Comments are closed.