Pasterskie nauczanie

Aktywnie w życie społeczeństwa

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Nadszedł czas, aby świeccy chrześcijanie zaangażowali się w sposób aktywny w życie społeczeństwa – poprzez aktywność polityczną, medialną, ustawodawczą, inicjatywy samorządowe i pozarządowe. Także w ten sposób umacnia się nasza kościelna tożsamość. (…) Deklaracja Wiary powinna być wyznacznikiem działań lekarzy, farmaceutów, nauczycieli, a także polityków, ludzi mediów – wszystkich.

W wywiadzie dla tygodnika „Niedziela”, nr 47/2014


Jeśli główny akcent zostanie położony na miłosierdzie dla rozwiedzionych rodziców, to dobro ich dzieci zostanie pominięte. Nie można bowiem realizować swojego szczęścia kosztem dziecka. Prawa dzieci powinny być stawiane na pierwszym miejscu, zgodnie z zasadą, że jesteśmy zobowiązani bronić na pierwszym miejscu praw słabszych, a takimi są dzieci. Jedną z przyczyn trudności przeżywanych obecnie przez wiele małżeństw nie jest tylko problem słabości psychicznej czy niedojrzałości, ale przyjętej hierarchii celów, na czele której stawia się kwestię indywidualnie rozumianej samorealizacji. Jest to celowość ustawiona na przyjemność i na samorealizację, czyli krótko mówiąc na egoizm. Problem widoczny jest w polskiej rzeczywistości, gdyż 50% naszych dzieci to jedynacy.

Fragment wypowiedzi podczas spotkania z dziennikarzami w sekretariacie Episkopatu Polski, 14 XI 2014 r. 

Comments are closed.