Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 40,1–5.9–11; 2 P 3,8–14; Mk 1,1–8

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE DROGĘ PANU

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

ROZWAŻANIE

Dzięki słowu Ewangelii znów jesteśmy u początku. A na początku Dobrej Nowiny Pan oznajmia, że posyła swego posłańca. Ktoś przyszedł w imieniu Pana, więcej, ktoś dziś przychodzi w imieniu Pana. Co to znaczy? Jak go poznać? Jak zareagować? Co ten posłaniec niesie w zanadrzu? Mnóstwo pytań. Taki zwykle jest początek. Odpowiedzi przyjdą z czasem. Ważne jest jedno: Pan jest obecny przez swego posłańca.

rs

Comments are closed.