Pasterskie nauczanie

By być gotowym

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Adwent przypomina nam o pierwszym przyjściu i bezpośrednim wkroczeniu Boga w nasze dzieje. To była Jego odpowiedź na wołanie, aby rozdarł niebiosa i zstąpił. Przyszedł do nas w ludzkim ciele. Stał się jednym z nas do tego stopnia, tak pokornie, że nie wszyscy Go rozpoznali i nie wszyscy Go rozpoznają aż do dnia dzisiejszego, choć dokonał już dzieła zbawienia człowieka, umierając na krzyżu i powstając z martwych. Adwent przypomina nam o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa w chwale i potędze na końcu świata. Dokona wtedy podsumowania ludzkich dziejów, osądzenia „żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca”. Wszyscy do tej rzeczywistości zmierzamy. Oto horyzont naszej nadziei. Możemy również mówić o trzecim przyjściu Pana, wkraczającego nieustannie w nasze życie na modlitwie, przez słowo Boże i święte sakramenty, przez Jego obecność w drugim człowieku, zwłaszcza potrzebującym pomocy i ubogim, nazwanym przez Jezusa Jego „najmniejszym bratem” (por. Mt 25,40). Charakterystyczną postawą adwentową jest czuwanie, by być gotowym na przyjście Pana.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji inauguracji Roku Życia Konsekrowanego, Sanktuarium św. Jana Pawła II, 30 XI 2014 r.

Comments are closed.