Pasterskie nauczanie

Czuwajmy

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Charakterystyczną postawą adwentową jest czuwanie, by być gotowym na przyjście Pana. (…) Czuwać, to znaczy nie spać i nie chodzić zaspanym. Ale to za mało. Czuwać to znaczy mieć szeroko otwarte oczy i uszy, aby widzieć i słyszeć tych, którzy czekają na gest naszego wrażliwego serca. Czuwać to znaczy wprowadzać ład i pokój w naszym niespokojnym i skłóconym świecie, naznaczonym grzechem egoizmu i przemocy. Czuwać to znaczy bronić się przed złem, by nie zakradło się do naszego serca i nie dokonywało w nim spustoszenia. (…) „Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym”. Te słowa po raz pierwszy zostały napisane w Liście Pawła Apostoła, skierowanym do chrześcijan w Koryncie. Są one skierowane do wszystkich uczniów Chrystusa. Nie ulega wątpliwości, że ich szczególnymi adresatami są osoby konsekrowane w Kościele. Każda z nich przecież dokonała radykalnego wyboru. Każda zostawiła wszystko, by pójść za Jezusem czystym, ubogim i posłusznym, traktując poważnie Jego zachętę do życia i działania według rad zapisanych w Ewangelii.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji inauguracji Roku Życia
Konsekrowanego, Sanktuarium św. Jana Pawła II, 30 XI 2014 r.

Comments are closed.