Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Każde święto jest dla rodziny szansą umocnienia i odnowienia więzi, szansą przebaczenia i pojednania. W czasie świąt, także rodzinnych, jak imieniny, jubileusze, Rodzina ma więcej, niż zwykle, czasu, by porozmawiać, powiedzieć o swej radości, wysłuchać tych, dla których często jest zbyt mało cierpliwości i pokory. Wśród świąt rodzinnych na pierwsze miejsce wysuwa się Boże Narodzenie. Do niejednego człowieka bardziej, niż przyjście Syna Bożego, przemawia opłatek, choinka, wieczerza wigilijna. Jest wielką szkodą dla rodziny, dla wychowania dzieci, gdy rodzina wyjeżdża wtedy na wypoczynek, szczególnie „na narty”, i spędza dni świąteczne bez Mszy św., bez śpiewania kolęd, bez rodzinnej wieczerzy. Nawet jeśli w domu wypoczynkowym jest wieczerza wigilijna, przeżycie duchowe i religijne jest zazwyczaj słabsze. W czasie Świąt Bożego Narodzenia skupiamy się na Panu Jezusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem, przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Tajemnicę narodzenia Zbawiciela przeżywamy słuchając słowa Bożego w kościele. Bardzo ważne jest, by rodzina czytała Ewangelię w czasie wieczerzy. Dobre jest słuchanie kolęd, ale lepiej – gdy Rodzina wspólnie śpiewa kolędy, korzystając z tekstów, by nie zakończyć śpiewu po drugiej zwrotce. Święta religijne są nie tylko przypomnieniem wydarzeń minionych, ale także ich uobecnianiem. Pan Jezus rodzi się na nowo w nas i pośród nas, przynosi pokój, rodzi pragnienie pojednania z Bogiem i bliźnimi. Jeśli konflikty, urazy, są zadawnione, trzeba wielkiej modlitwy i betlejemskiej pokory. Jeśli skłóceni, duchowo oddaleni od siebie, będą pochylać się nad Dziecięciem, odnajdą siłę i pragnienie, by sobie przebaczyć i razem złożyć pokłon Nowonarodzonemu. Przewodniczką do żłóbka jest Maryja, Matka Pana Jezusa, Matka Boża, nasza Matka. Ona jest najpierw Matką matek, otwartych na nowe życie, jest matką cierpiących i zapłakanych kobiet, które zostały porzucone, kobiet, które nie mogą mieć dziecka. Przy Maryi odnajduje radość serca każda kobieta, każde dziecko, każda rodzina. Ona nas uczy: „Niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). „Sprawowanie sakramentu pokuty nabiera szczególnego znaczenia dla życia rodzinnego: (…) prowadzi do spotkania Boga, bogatego w miłosierdzie, który. (…) odbudowuje i udoskonala przymierze małżeńskie i komunię rodzinną” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 58).

Propozycja postanowienia

Co mogę uczynić, by pomóc bliźnim, szczególnie w rodzinie, przeżyć religijnie Święta Bożego Narodzenia. Jak zachęcić, jak argumentować, aby zakupy, prezenty, sprzątanie, goście, nie przysłoniły żłóbka?

Comments are closed.