Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (29)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy za kogo Mnie uważacie” (Mt 16,15) – pytał Pan Jezus Apostołów. To pytanie stawia Zbawiciel każdemu z nas. „A wy za kogo Mnie uważacie” – trzeba, żeby te słowa stawiała sobie każda rodzina. Kim jest dla nas, dla naszej rodziny, Jezus Chrystus. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16) – odpowiedział Piotr. Wtedy Pan Jezus zapowiedział, że Piotr będzie widzialną głową Kościoła. „Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję Kościół mój… I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16,18–19). A Paweł? Prześladował chrześcijan. Pod Damaszkiem otrzymał łaskę nawrócenia i łaskę powołania apostolskiego. Pod koniec życia, przeczuwając śmierć męczeńską, pisał: „Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem” (2 Tm 4,6–7). Na każdym etapie życia każdego z nas, ale także – na każdym etapie rozwoju rodziny, trzeba stawiać sobie pytania: czy „w dobrych zawodach” występujemy, czy strzeżemy wiary, dla siebie i dla członków rodziny, dla swojego zbawienia i dla zbawienia bliźnich? Czcząc św. Piotra i św. Pawła stawiajmy sobie pytania, czy modlimy się za Ojca Świętego Franciszka? Czy nie ulegamy opiniom, które są nagłaśniane w środkach przekazu, a mają niekiedy za cel burzenie zaufania wiernych do biskupów i księży. „Rodzina winna tak przygotować dzieci do życia, aby każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 53).

Propozycja postanowienia

Pomodlimy się w rodzinie za Ojca Świętego, naszych biskupów i kapłanów. Porozmawiamy o naszej odpowiedzialności za parafię i za inne rodziny

Comments are closed.