Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 12,1–11; 2 Tm 4,6–9; Mt 16,13–19

TOBIE DAM KLUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

Nicolas Poussin, 1630, Chrystus przekazuje klucze św. Piotrowi (Fot. Wikimedia Commons)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

ROZWAŻANIE

Szymonie, jakże jesteś szczęśliwy, że Pan dał ci łaskę rozpoznania swego Syna. Tylu patrzyło i słuchało, i doznało uzdrowienia, tylu kroczyło przez dłuższy czas za Jezusem, a gdy padło zasadnicze pytanie, tylko ty jeden miałeś tyle odwagi i wiary, by odpowiedzieć: „Tyś jest Syn Boga…”. Dzisiaj Piotr w imieniu wszystkich uczniów Chrystusa nie przestaje wyznawać wobec świata prawdy o Jezusie. Jego posługa w tym się zawiera, by nikt nie zniekształcił rozpoznanej przez Kościół prawdy o Zbawicielu. Piotr bogaty charyzmatem wiary jest łaską dla Kościoła, dla nas.

rs

Comments are closed.